Energobūvniecība

Patstāvīgi un sadarbībā ar partneriem piedāvājam pakalpojumus vājstrāvu sistēmu projektēšanas un izbūves darbos...

Alternatīvā enerģija

Rūpējoties par klimata pārmaiņām un vides saglabāšanu, SIA „Kvēle” piedāvā dažādus alternatīvās enerģijas risinājumus...

Elektromobilitāte

Veicinot izmešu daudzuma samazinājumu atmosfērā un atbalstot elektromobilitātes infrastruktūras attīstību...

Projektēšana

Nodrošinām kvalitatīvu tehnisko projektu izstrādi, procesa vadīšanu un saskaņošanu saskaņā ar pasūtītāja uzdevumu un vēlmēm...

Vispārīgā būvniecība

Uzņēmumam un darbiniekiem ir nepieciešamā kvalifikācija un pieredze būvdarbu vadīšanā un veikšanā...

previous arrow
next arrow
Slider

Vispārīgā būvniecība

       SIA „Kvēle” piedāvā un ir realizējusi sabiedriski nozīmīgus būvobjektus, piedaloties iepirkumu procedūrās kā ģenerāluzņēmējs. Uzņēmumam un darbiniekiem ir nepieciešamā kvalifikācija un pieredze būvdarbu vadīšanā un veikšanā. Ir realizēti valsts un pašvaldības iestāžu pasūtījumi ēku sabiedrisko ēku renovācijām un energoefektivitātes  paaugstināšanai, AS „Latvenergo” pasūtījumi apakšstaciju un sadales punktu būvniecībā u.c..

  • Daudzdzīvokļu ēku, sabiedrisko ēku un ražošanas ēku būvniecība;
  • Siltināšanas darbi;
  • Iekšējie un ārējie apdares darbi;
  • Vispārīgo būvdarbu vadīšana un tehniskā uzraudzība.
Vispārīgā būvniecība

Pakalpojumi

  • Daudzdzīvokļu ēku, sabiedrisko ēku un ražošanas ēku būvniecība;
  • Siltināšanas darbi;
  • Iekšējie un ārējie apdares darbi;
  • Vispārīgo būvdarbu vadīšana un tehniskā uzraudzība.

Mūsu darbi