Energobūvniecība

Patstāvīgi un sadarbībā ar partneriem piedāvājam pakalpojumus vājstrāvu sistēmu projektēšanas un izbūves darbos...

Alternatīvā enerģija

Rūpējoties par klimata pārmaiņām un vides saglabāšanu, SIA „Kvēle” piedāvā dažādus alternatīvās enerģijas risinājumus...

Elektromobilitāte

Veicinot izmešu daudzuma samazinājumu atmosfērā un atbalstot elektromobilitātes infrastruktūras attīstību...

Projektēšana

Nodrošinām kvalitatīvu tehnisko projektu izstrādi, procesa vadīšanu un saskaņošanu saskaņā ar pasūtītāja uzdevumu un vēlmēm...

Vispārīgā būvniecība

Uzņēmumam un darbiniekiem ir nepieciešamā kvalifikācija un pieredze būvdarbu vadīšanā un veikšanā...

previous arrow
next arrow
Slider

Alternatīvā enerģija​

Rūpējoties par klimata pārmaiņām un vides saglabāšanu SIA „Kvēle” piedāvā dažādus alternatīvās enerģijas risinājumus mājsaimniecībām, sabiedriskajam un ražošanas sektoram.

Mēs specializējamies saules elektrostaciju projektēšanā un uzstādīšanā no nelielu privātmāju mikroģenerācijas iekārtu uzstādīšanas līdz lieljaudas saules elektrostaciju izveidei. SIA „Kvēle” personāls ir īpaši apmācīts un pieredzējis šajā enerģijas ieguves jomā.

 

Konsultācijas

Atbilstoši klienta vēlmēm, objekta raksturam un uzdevumam, sniegsim konsultācijas un veiksim nepieciešamos aprēķinus piemērotākās sistēmas izvēlei un uzstādīšanai. Pēc Jūsu pieprasījuma apsekosim objektu dabā, izvērtēsim tehnisko risinājumu un sastādīsim izvērstu piedāvājumu projektēšanas un montāžas darbu veikšanai.

Projektēšana

Saules elektrostacijas uzstādīšana ir investīcija vismaz 20 gadu periodam, tādēļ piedāvājam pirms tam atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanas prasībām sastādīt tehnisko shēmu vai būvprojektu, kurā ir iekļauta:

  • Elektriskā daļa – saules stacijas shēmas, aprēķini, novietojums;
  • Būvkonstrukciju daļa – stacijas stiprinājumu konstrukcijas un jumta slodzes aprēķini, atzinumi;
  • Ekonomikas sadaļa – saražotā elektroenerģijas daudzuma aprēķins, materiālu un darbu daudzumu specifikācijas;
  • AS “Sadales Tīkls” pieslēguma daļa atbilsoši tas izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem.

Projekts tiks saskaņots BIS sistēmā gan ar ieinteresētajām organizācijām, gan būvvaldē.

Materiālu piegāde un sistēmas uzstādīšana

Materiāli tiek izvēlēti un piegādāti no vadošajiem saules paneļu, inventoru un stiprinājumu konstrukciju ražotājiem ar atbilstošām garantijām, sertifikātiem un deklarācijām.

Būvdarbus veicam sertificēta būvdarbu vadītāja uzraudzībā, pieredzējuši un kvalificēti montieri, droša darba vide ir mūsu ilggadīgo sansiegumu pamatā.

Saules elektrostacijas ieslēgšana, nodošana, garantija

Procesā tiek ievērotas visas LR MK noteikumu prasības attiecībā uz elektrostacijas pārbaudi, mērījumiem, aktu un dokumentācijas sastādīšanu. Pasūtītājam tiek nodrošināta sistēmas darbības apmācība un izsniegta lietošanas instrukcija latviešu valodā. Piegādātajiem materiāliem ir garantija no 10-25 gadi, būvdarbiem no 2-5 gadi.

Mūsu darbi