Energobūvniecība

Patstāvīgi un sadarbībā ar partneriem piedāvājam pakalpojumus vājstrāvu sistēmu projektēšanas un izbūves darbos...

Alternatīvā enerģija

Rūpējoties par klimata pārmaiņām un vides saglabāšanu, SIA „Kvēle” piedāvā dažādus alternatīvās enerģijas risinājumus...

Elektromobilitāte

Veicinot izmešu daudzuma samazinājumu atmosfērā un atbalstot elektromobilitātes infrastruktūras attīstību...

Projektēšana

Nodrošinām kvalitatīvu tehnisko projektu izstrādi, procesa vadīšanu un saskaņošanu saskaņā ar pasūtītāja uzdevumu un vēlmēm...

Vispārīgā būvniecība

Uzņēmumam un darbiniekiem ir nepieciešamā kvalifikācija un pieredze būvdarbu vadīšanā un veikšanā...

previous arrow
next arrow
Slider

Projektēšana

       SIA „Kvēle” nodrošina kvalitatīvu tehnisko projektu izstrādi, procesa vadīšanu un saskaņošanu saskaņā ar pasūtītāja uzdevumu un vēlmēm, pastāvošo likumdošanu un normatīviem. Piedāvājam tehniskās konsultācijas, autoruzraudzības pakalpojumus, projektu vadību, kā arī sagatavosim ekspertīzes atzinumu.

Elektroapgāde

 • Sadales iekārtu un transformatoru apakšstacijas ar spriegumu līdz 35kV;
 • Gaisvadu līnijas un kabeļu līnijas ar spriegumu līdz 35kV;
 • Ielu apgaismojuma tīkli;
 • Iekšējā apgaismojuma un spēka tīkli sabiedriskajiem un ražošanas objektiem;
 • Iekšējā apgaismojuma un spēka tīkli dzīvojamajām ēkām;
 • Zibensaizsardzības un pārsprieguma aizsardzības sistēmas.

Vājstrāvu sistēma

 • Telekomunikāciju tīkli;
 • IT un TV/SAT tīkli;
 • Apsardzes un ugunsdzēsības sistēmas;
 • Trauksmes izziņošanas sistēmas;
 • Videonovērošanas sistēmas;
 • Piekļuves sistēmas.

Sadarbībā ar partneriem SIA „Kvēle” ir veikusi un piedāvā arī citu jomu projektēšanas darbus un pakalpojumus

 • Inženiertīklu projektēšana (ceļi un laukumi, ūdensapgāde un kanalizācija, gāzes apgāde);
 • Ēku un būvju projektēšana (arhitektūra, būvkonstrukcijas);
 • Ģeodēziskie darbi (inženiertopogrāfisko plānu izstrāde, digitālie uzmērījumi).

Mūsu darbi