Energobūvniecība

Patstāvīgi un sadarbībā ar partneriem piedāvājam pakalpojumus vājstrāvu sistēmu projektēšanas un izbūves darbos...

Alternatīvā enerģija

Rūpējoties par klimata pārmaiņām un vides saglabāšanu, SIA „Kvēle” piedāvā dažādus alternatīvās enerģijas risinājumus...

Elektromobilitāte

Veicinot izmešu daudzuma samazinājumu atmosfērā un atbalstot elektromobilitātes infrastruktūras attīstību...

Projektēšana

Nodrošinām kvalitatīvu tehnisko projektu izstrādi, procesa vadīšanu un saskaņošanu saskaņā ar pasūtītāja uzdevumu un vēlmēm...

Vispārīgā būvniecība

Uzņēmumam un darbiniekiem ir nepieciešamā kvalifikācija un pieredze būvdarbu vadīšanā un veikšanā...

previous arrow
next arrow
Slider

Energobūvniecība

SIA „Kvēle” pieredze un darbinieku kvalifikācija nodrošina pilna cikla pakalpojumus elektroietaišu būvniecībā.

Vājstrāvas sistēmas

SIA „Kvēle” patstāvīgi un sadarbībā ar partneriem piedāvājam pakalpojumus vājstrāvu sistēmu projektēšanas un izbūves darbos.

 • Ārējie un iekšējie telekomunikāciju tīkli;
 • Kabeļu kanalizācija;
 • IT un TV/SAT tīkli;
 • Apsardzes un ugunsdzēsības sistēmas;
 • Trauksmes izziņošanas sistēmas;
 • Piekļuves un videonovērošanas sistēmas.

Vidējais spriegums līdz 35kV

 • Apakšstaciju un sadales punktu izbūve;
 • Iekārtu uzstādīšana un apkalpošana;
 • Gaisa vadu un kabeļu līniju izbūve;
 • Releju aizsardzība un automātika.

Zemspriegums līdz 1kV

 • Iekārtu uzstādīšana un apkalpošana;
 • Gaisa vadu un kabeļu līniju izbūve;
 • Spriegumaktīvo darbu veikšana;
 • Elektropiedziņa un automātika;
 • Ielu apgaismojuma tīkli;
 • Sabiedrisko, ražošanas un dzīvojamo ēku elektroinstalācija;
 • Pārsprieguma un zibens aizsardzība

Uzņēmums ir sertificēts un nodrošina arī pārējos pakalpojumus jomā

 • Elektroietaišu projektēšana;
 • Elektroietaišu objektu būvdarbu vadība un uzraidzība;
 • Mērījumu veikšana un dokumentācijas sastādīšana;
 • Ekspertīze un ekspertīzes slēdziena sagatavošana;
 • Tīklu un iekārtu apkalpošana un uzturēšana;
 • Bojājumu vietu noteikšana un remonta darbu veikšana;

Mūsu darbi