Energobūvniecība

Patstāvīgi un sadarbībā ar partneriem piedāvājam pakalpojumus vājstrāvu sistēmu projektēšanas un izbūves darbos...

Alternatīvā enerģija

Rūpējoties par klimata pārmaiņām un vides saglabāšanu, SIA „Kvēle” piedāvā dažādus alternatīvās enerģijas risinājumus...

Elektromobilitāte

Veicinot izmešu daudzuma samazinājumu atmosfērā un atbalstot elektromobilitātes infrastruktūras attīstību...

Projektēšana

Nodrošinām kvalitatīvu tehnisko projektu izstrādi, procesa vadīšanu un saskaņošanu saskaņā ar pasūtītāja uzdevumu un vēlmēm...

Vispārīgā būvniecība

Uzņēmumam un darbiniekiem ir nepieciešamā kvalifikācija un pieredze būvdarbu vadīšanā un veikšanā...

previous arrow
next arrow
Slider

Saules enerģijas sistēmas

Mēs piedāvājam

       SIA “Kvēle” palīdzēs Jums saprast un uzstādīt tieši Jūsu objektam, slodzes raksturam atbilstošāko saules elektrostacijas risinājumu. Mēs piedāvājam klientam pilnu pakalpojuma klāstu no konsultācijām par risinājumiem, izmaksām un saražotā daudzuma aprēķina līdz precīzai projekta dokumentācijas izstrādei un sistēmas uzstādīšanai.
       Konsultācijas laikā informēsim Jūs par galvenajiem iekārtas izvēles un uzstādīšnas nosacījumiem, aptuvenajām izmaksām, potenciālo ieguvumu un atmaksāšanās periodu. Pirms piedāvājuma sagatavošanas veiksim dienas pašpatēriņa slodzes mērījumus.
       SIA “Kvēle” un tās speciālistu pieredze elektromontāžas jomā nodrošinās Jums saules elektrostacijas uzstādīšanu atbilstoši LR likumdošanas un elektrodrošības prasībām, iekārtai tiks veikts sazemējums, izvērtēsim nepieciešamību uzstādīt zibens aizsardzības sistēmu, kā arī izpildītajiem darbiem veiksim nepieciešamos elektromērījumus un sagatavosim tehnisko dokumentāciju. Kā jebkuram mūsu klientam un objektam sniegsim gan iekārtu, gan izpildīto darbu garantiju.

Atbilstoši klienta vēlmēm, objekta raksturam un uzdevumam, sniegsim konsultācijas un veiksim nepieciešamos aprēķinus piemērotākās sistēmas izvēlei un uzstādīšanai. Pēc Jūsu pieprasījuma apsekosim objektu dabā, izvērtēsim tehnisko risinājumu un sastādīsim izvērstu piedāvājumu projektēšanas un montāžas darbu veikšanai.

Sistēmu Veidi

Tīklam pieslēgtas sistēmas

       Saules elektrostacija ir pieslēgta Jūsu objekta pēcuzskaites elektrotīklam, kuram ir operatora AS “Sadales Tīkls” pieslēgums un sistēmas darbojas sinhrona režīmā. Vispār pieņemti to dēvē par on-grid sistēmu.
       Saražotā elektroenerģija, galvenokārt, tiek izmantota Jūsu elektroiekārtu pašpatēriņam, pārpalikums tiek nodots caur “neto” norēķinu sistēmu “AS “Sadales Tīkls” tīklā. Jebkurā brīdī, kad saules elektrostacijas saražotā elektroenerģija nav pietiekama, elektroierīces tiek nobarotas no publiskā tīkla.
       Sistēmas galvenās sastāvdaļas ir fotoelektriskie saules paneļi (saules baterijas) un tīkla inventors. Uzstādītā sistēma darbojas ar tīklu sinhronā režīmā, inventora pieslēgšana un izejas jaudas parametri tiek saskaņoti ar AS “Sadales Tīkls”. Šo sistēmu ir iespējams papildināt ar dažādu parametru attālinātās nolasīšanas rīkiem.
       Tīkla sistēmas uzstādīšana ļauj Jums vai Jūsu uzņēmumam samazināt ikmēneša elektroenerģijas izdevumus. Īpaši sistēmas uzstādīšana ir ekonomiski pamatota, ja Jūsu objektā ir elektroenerģijas patēriņš gaišajā diennakts laikā.

Autonomas sistēmas

       Autonomi uzstādīta saules elektrostacija (off-grid) nav tieši vai caur lietotāja pēcuzskaites tīklu pieslēgta paralēlai darbībai ar operatora AS “Sadales Tīkls” tīklu. Bez tīkla sistēmas komponentēm autonoma sistēma tiek papildināta ar akumulatoru baterijām un uzlādes kontrolieri. Gaišajā dienas laikā akumulatori tiek uzlādēti. Uzlādes kontrolieris seko līdzi akumulatoru uzlādes un izlādes līmenim.
       Ņemot vērā papildus izmaksas, kuras rodas dēļ akumulatoru un uzlādes kontroliera nepieciešamības, šīs sistēmas ir dārgākas par tīkla sistēmām. Kā arī to darbības nodrošināšana Latvijas apstākļos no oktobra līdz aprīlim būtu ierobežota. Taču autonoma sistēmas ierīkošana būs pamatota, ja Jums ir nepieciešams nodrošināt elektroenerģiju līdz 1-3kW apmēram izmantošanai vasaras periodā vietās, kur operatora AS “Sadales Tīkls” pieslēguma ierīkošanas izmaksas ir salīdzinoši augstas.

Hibrīda sistēmas

       Hibrīda saules elektrostacija apvieno gan tīkla, gan autonomas stacijas funkcijas. Proti, sistēma nodrošina maksimāli efektīvu elektroenerģijas izlietojumu, kurš ir saražots no saules stacijas. Akumulatoru baterijas var kalpot gan kā avārijas režīma enerģijas avots (brīžos, kad ir pārtraukums publiskajā elektrotīklā), gan arī kā papildus barošanas avots, lai uzturētu elektroenerģijas sistēmu mājsaimniecībā brīžos, kad enerģija no saules paneļiem nepietiek.
       Jāņem gan vērā, ka šajā sistēmas variantā akumulatoru baterijas tiks lādētas arī no publiskā elektrotīkla, kad tas būs nepieciešams (brīžos, kad nespēs tos pielādēt no saules enerģijas). Kā arī bateriju darba mūžs noteikti nav tik ilgs kā saules paneļiem, tāpēc pēc aptuveni 10 gadiem sistēmai varētu būt nepieciešami atjaunošanas ieguldījumi.

Mūsu darbi