MENU CLOSE
Kvēle SIA

Energobūvniecība

SIA „Kvēle” pieredze un darbinieku kvalifikācija nodrošina pilna cikla pakalpojumus elektroietaišu būvniecībā:

Vidējais spriegums līdz 35kV

 • Apakšstaciju un sadales punktu izbūve

 • Iekārtu uzstādīšana un apkalpošana

 • Gaisa vadu un kabeļu līniju izbūve

 • Releju aizsardzība un automātika

Zemspriegums līdz 1kV

 • Iekārtu uzstādīšana un apkalpošana

 • Gaisa vadu un kabeļu līniju izbūve

 • Spriegumaktīvo darbu veikšana

 • Elektropiedziņa un automātika

 • Ielu apgaismojuma tīkli

 • Sabiedrisko, ražošanas un dzīvojamo ēku elektroinstalācija

 • Pārsprieguma un zibens aizsardzība

Uzņēmums ir sertificēts un nodrošina arī pārējos pakalpojumus jomā:

 • Elektroietaišu projektēšana

 • Elektroietaišu objektu būvdarbu vadība un uzraidzība

 • Mērījumu veikšana un dokumentācijas sastādīšana

 • Ekspertīze un  ekspertīzes slēdziena sagatavošana

 • Tīklu un iekārtu apkalpošana un uzturēšana

 • Bojājumu vietu noteikšana un remonta darbu veikšana

 • Luksoforu uzstādīšana un apkalošana

Mēs piedāvājam