MENU CLOSE
Kvēle SIA

Vispārīgā būvniecība

SIA „Kvēle” piedāvā un ir realizējusi sabiedriski nozīmīgus būvobjektus, piedaloties iepirkumu procedūrās kā ģenerāluzņēmējs. Uzņēmumam un darbiniekiem ir nepieciešamā kvalifikācija un pieredze būvdarbu vadīšanā un veikšanā. Ir realizēti valsts un pašvaldības iestāžu pasūtījumi ēku sabiedrisko ēku renovācijām un energoefektivitātes  paaugstināšanai, AS „Latvenergo”pasūtījumi apakšstaciju un sadales punktu būvniecībā u.c.

  • Daudzdzīvokļu ēku, sabiedrisko ēku un ražošanas ēku būvniecība;

  • Siltināšanas darbi

  • Iekšējie un ārējie apdares darbi

  • Vispārīgo būvdarbu vadīšana un tehniskā uzraudzība

Mēs piedāvājam