Energy construction

Independently and in cooperation with partners, we offer services in the design and construction of low-voltage systems...

Alternative energy

Taking care of climate change and preserving the environment, LLC "Kvēle" offers various alternative energy solutions...

Electromobility

Promoting the reduction of emissions into the atmosphere and supporting the development of electromobility infrastructure...

Designing

We provide high-quality technical project development, process management and coordination in accordance with the customer's task and wishes...

General construction

The company and its employees have the necessary qualifications and experience in managing and performing construction works...

previous arrow
next arrow
Slider

Alternatīvā enerģija​

       Rūpējoties par klimata pārmaiņām un vides saglabāšanu SIA „Kvēle” piedāvā dažādus alternatīvās enerģijas risinājumus mājsaimniecībām, sabiedriskajam un ražošanas sektoram. 

       Mēs specializējamies saules elektrostaciju projektēšanā un uzstādīšanā no nelielu privātmāju mikroģenerācijas iekārtu uzstādīšanas līdz lieljaudas saules elektrostaciju izveidei. SIA „Kvēle” personāls ir īpaši apmācīts un pieredzējis šajā enerģijas ieguves jomā.

Konsultācijas

       Atbilstoši klienta vēlmēm, objekta raksturam un uzdevumam, sniegsim konsultācijas un veiksim nepieciešamos aprēķinus piemērotākās sistēmas izvēlei un uzstādīšanai. Pēc Jūsu pieprasījuma apsekosim objektu dabā, izvērtēsim tehnisko risinājumu un sastādīsim izvērstu piedāvājumu projektēšanas un montāžas darbu veikšanai.

Designing

       Saules elektrostacijas uzstādīšana ir investīcija vismaz 20 gadu periodam, tādēļ piedāvājam pirms tam atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanas prasībām sastādīt tehnisko shēmu vai būvprojektu, kurā ir iekļauta:

  • Elektriskā daļa – saules stacijas shēmas, aprēķini, novietojums;
  • Būvkonstrukciju daļa – stacijas stiprinājumu konstrukcijas un jumta slodzes aprēķini, atzinumi;
  • Ekonomikas sadaļa – saražotā elektroenerģijas daudzuma aprēķins, materiālu un darbu daudzumu specifikācijas;
  • AS “Sadales Tīkls” pieslēguma daļa atbilsoši tas izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem.

Projekts tiks saskaņots BIS sistēmā gan ar ieinteresētajām organizācijām, gan būvvaldē.

Materiālu piegāde un sistēmas uzstādīšana

       Materiāli tiek izvēlēti un piegādāti no vadošajiem saules paneļu, inventoru un stiprinājumu konstrukciju ražotājiem ar atbilstošām garantijām, sertifikātiem un deklarācijām.

       Būvdarbus veicam sertificēta būvdarbu vadītāja uzraudzībā, pieredzējuši un kvalificēti montieri, droša darba vide ir mūsu ilggadīgo sansiegumu pamatā. 

Saules elektrostacijas ieslēgšana, nodošana, garantija

       Procesā tiek ievērotas visas LR MK noteikumu prasības attiecībā uz elektrostacijas pārbaudi, mērījumiem, aktu un dokumentācijas sastādīšanu. Pasūtītājam tiek nodrošināta sistēmas darbības apmācība un izsniegta lietošanas instrukcija latviešu valodā. Piegādātajiem materiāliem ir garantija no 10-25 gadi, būvdarbiem no 2-5 gadi.