MENU CLOSE
Kvēle SIA

Saules enerģijas sistēmas – Sistēmu veidi

Tīklam pieslēgtas sistēmas

Saules elektrostacija ir pieslēgta Jūsu objekta pēcuzskaites elektrotīklam, kuram ir operatora AS “Sadales Tīkls” pieslēgums un sistēmas darbojas sinhrona režīmā. Vispār pieņemti to dēvē par on-grid sistēmu.

Saražotā elektroenerģija, galvenokārt, tiek izmantota Jūsu elektroiekārtu pašpatēriņam, pārpalikums tiek nodots caur “neto” norēķinu sistēmu “AS “Sadales Tīkls” tīklā. Jebkurā brīdī, kad saules elektrostacijas saražotā elektronerģija nav pietiekama, elektroierīces tiek nobarotas no publiskā tīkla.

Sistēmas galvenās sastāvdālas ir fotoelektriskie saules paneļi (saules baterijas) un tīkla inventors. Uzstādītā sistema darbojas ar tīklu sinhronā režīmā, inventora pieslēgšana un izejas jaudas parametri tiek saskaņoti ar AS “Sadales Tīkls”. Šo sistēmu ir iespējams papildināt ar dažādu parametru attālinātās nolasīšanas rīkiem.

Tīkla sistēmas uzstādīšana ļauj Jums vai Jūsu uzņēmumam samazināt ikmēneša elektroenerģijas izdevumus. Īpaši sistēmas uzstādīšana ir ekonomiski pamatota, ja Jūsu objektā ir elektroenerģijas patēriņš gaišajā dienakts laikā.

ON GRID 3Autonomas sistēmas

Autonomi uzstādīta saules elektrostacija (off-grid) nav tieši vai caur lielotāja pēcuzskaites tīklu pieslēgta paralēlai darbībai ar operatora AS “Sadales Tīkls” tīklu. Bez tīkla sistēmas komponentēm autonoma sistēma tiek papildināta ar akumulatoru baterijām un uzlādes kontrolieri. Gaišajā dienas laikā akumulatori tiek uzlādēti. Uzlādes kontrolieris seko līdzi akumulatoru uzlādes un izlādes līmenim.

Ņemot vērā papildus izmaksas, kuras rodas dēļ akumulatoru un uzlādes kontroliera nepieciešamības, šīs sistēmas ir dārgākas par tīkla sistēmām. Kā arī to darbības nodrošināšana Latvijas apstākļos no oktobra līdz aprīlim būtu ierobežota. Taču autonoma sistēmas ierīkošana būs pamatota, ja Jums ir nepieciešams nodrošināt elektroenerģiju līdz 1-3kW apmēram izmantošanai vasaras periodā vietās, kur operatora AS “Sadales Tīkls” pieslēguma ierīkošanas izmaksas ir salīdzinoši augstas.

autonomas sistemas

Hibrīda sistēmas

Hibrīda saules elektrostacija apvieno gan tīkla, gan autonomas stacijas funkcijas. Proti, sistēma nodrošina maksimāli efektīvu elektroenerģijas izlietojumu, kurš ir saražots no saules stacijas. Akumulatoru baterijas var kalpot gan kā avārijas režīma enerģijas avots (brīzos, kad ir pārtraukums publiskajā elektrotīklā), gan arī kā papildus barošanas avots, lai uzturētu elektroenerģijas sistēmu mājsaimniecībā brīžos, kad enerģija no saules paneļiem nepietiek.

Jāņem gan vērā, ka šājā sistēmas variantā akumulatoru baterijas tiks lādētas arī no publiskā elektrotīkla, kad tas būs nepieciešams (brīžos, kad nespēs tos pielādēt no saules enerģijas). Kā arī bateriju darba mūžš noteikti nav tik ilgs kā saules paneļiem, tāpēc pēc aptuveni 10 gadiem sistēmai varētu būt nepieciešami atjaunošanas ieguldījumi.

HYBRID 4


Notice: Undefined offset: 1 in /home/wwwkvele/public_html/administrator/components/com_hikashop/helpers/helper.php on line 2891

Mēs piedāvājam