MENU CLOSE
Kvēle SIA

Uzņēmuma profils

SIA „Kvēle” ir energobūvniecības uzņēmums, kurš specializējas elektroietaišu un energoapgādes objektu projektēšanā, izbūvē un ekspluatācijā.

Uzņēmums ir dibināts 1992.gadā un šobrīd  ieņem nozīmīgu lomu elektroietaišu un energoapgādes objektu projektēšanas un izbūves tirgū Latvijā.

Realizējot mērķtiecīgu darbu un investīcijas darbinieku kvalifikācijā un meteriāltehniskajā nodrošinājumā, uzņēmuma pamatdarbība gadu gaitā ir nostiprinājusies kā ārējo elektrotīklu projektēšanas uz izbūves darbi, kurus papildina dažādas sarežģītības elektroinstalācijas, automatizācijas un vājstrāvu sistēmas ierīkošanas darbi, alternatīvās enerģijas objektu aprīkošana, kā arī dažādu inovatīvu risinājumu un produktu ieviešana un izplatīšana Latvijas tirgū.

SIA „Kvēle” savā darbībā izmanto mūsdienām atbilstošas un efektīvas tehnoloģijas, ļoti augstu uzmanību pievēršot precīzai darbu izpildei saskaņā ar tehnisko dokumentāciju, pastāvošo likumdošanu un vienošanas starp klientu un izpildītāju.

Mēs piedāvājam