MENU CLOSE
Kvēle SIA

Projektēšana

SIA „Kvēle” nodrošina kvalitatīvu tehnisko projektu izstrādi, procesa vadīšanu un saskaņošanu saskaņā ar pasūtītāja uzdevumu un vēlmēm, pastāvošo likumdošanu un normatīviem. Piedāvājam tehniskās konsultācijas, autoruzraudzības pakalpojumus, projektu vadību, kā arī sagatavosim ekspertīzes atzinumu.

Elektroapgāde

 • Sadales iekārtu un transformatoru apakšstacijas ar spriegumu līdz 35kV

 • Gaisvadu līnijas un kabeļu līnijas ar spriegumu līdz 35kV

 • Ielu apgaismojuma tīkli

 • Iekšējā apgaismojuma un spēka tīkli sabiedriskajiem un ražošanas objektiem

 • Iekšējā apgaismojuma un spēka tīkli dzīvojamajām ēkām

 • Zibensaizsardzības un pārsprieguma aizsardzības sistēmas

Vājstrāvu sistēmas

 • Telekomunikāciju tīkli

 • IT un TV/SAT tīkli

 • Apsardzes un ugunsdzēsības sistēmas

 • Trauksmes izziņošanas sistēmas

 • Videonovērošanas sistēmas

 • Piekļuves sistēmas

Sadarbībā ar partneriem SIA „Kvēle” ir veikusi un piedāvā arī citu jomu projektēšanas darbus un pakalpojumus:

 • Inženiertīklu projektēšana (ceļi un laukumi, ūdensapgāde un kanalizācija, gāzes apgāde)

 • Ēku un būvju projektēšana (arhitektūra, būvkonstrukcijas)

 • Ģeodēziskie darbi (inženiertopogrāfisko plānu izstrāde, digitālie uzmērījumi)

Mēs piedāvājam