MENU CLOSE
Energobūvniecība
Inženiertīkli
Projektēšana
Kvēle SIA

Īsumā par mums

SIA „Kvēle” ir energobūvniecības uzņēmums, kurš specializējas elektroietaišu un energoapgādes objektu projektēšanā, izbūvē un ekspluatācijā.

Uzņēmumam savu 25 gadu pastāvēšanas laikā ir bijusi iespēja sniegt savu ieguldījumu un profesionālo pierdzi sabiedrībai nozīmīgu objektu tapšanā visā Latvijā.

SIA „Kvēle” sniegto pakalpojumu kvalitāti apliecina ieviestās un uzturētās kvalitātes un vides pārvaldības sistēmas, nepārtrauktas investīcijas darbinieku kvalifikācijā un izpildīto darbu precizcitāte.

Uzzini vairāk